Vis en duurzaamheid

MSC

Het is belangrijk dat er in de toekomst ook nog gezonde vis te koop is. Door de enorme toename van de wereldbevolking en de groei van de werelwijde visvangst zijn de visbestanden wereldwijd onder druk komen te staan. Dit is een reden om op een kritische wijze om te gaan met de herkomst en de vangstmethoden van vis. Als vervanging van Wilde vis is er tegenwoordig ook veel gekweekte vis verkrijgbaar. Een uitstekend alternatief mits of verantwoordelijke wijze gekweekt.

Om een en ander overzichtelijk te maken is er een wereldwijde organisatie opgericht die tot doel heeft diverse visserijen wereldwijd duurzaam te maken. Door strenge regelgeving die de visserij zichzelf oplegt en het overgaan op millieuvriendelijker vangstmethoden zijn de eerste resultaten al zichtbaar geworden.

Deze organisatie heet de Marine Stewardship Council kortweg MSC.

Wij zijn ook bij deze organisatie aangesloten, reden waarom wij ook het MSC logo mogen voeren.

Wij hebben als doel om zoveel mogelijk duurzame vis te verkopen zodat we ook in de toekomst u een gezond en millieuvriendelijk product kunnen aanbieden.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen op de volgende websites. Wilt u er meer over weten vraag het ons.

www.ekofishgroup.nl 
www.msc.org 
www.goedevis.nl 
www.noordzee.nl